ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK od 1.1.2023 - záznam
Semináre

Rozsah školenia
3 hodiny
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Ďalšie informácie

Ponúkame Vám záznam z webinára, ktorý je určený pre záujemcov o profesiu bezpečnostného technika, pre existujúcich bezpečnostných technikov, ktorí sa v zmysle novely Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 1.1.2023 budú prihlasovať na skúšku bezpečnostného technika na Národný inšpektorát práce, pre osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie, ktoré zabezpečujú odbornú prípravu pre záujemcov o profesiu BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK. Súčasťou prenášky sú aktuálne zmeny vo vyhláške č. 356/2007 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o požiadavkách na Výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP.

 

Lektori:

Ing. Stanislav Krajňák, PhD., Národný inšpektorát práce

Riaditeľ odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci NIP

Ing. Peter Rapčan, BE-SOFT a.s.

Regionálny vedúci oddelenia bezpečnostno–technickej služby, autorizovaný bezpečnostný technik.

 

ODBORNÝ PROGRAM – tematické okruhy:
 

9:00 – 10:30

Bezpečnostný technik, bezpečnostno-technická služba

Lektor: Ing. Peter Rapčan

 

 • Význam bezpečnosti práce pre spoločnosť a organizáciu
 • Bezpečnostnotechnická služba - spôsob zabezpečenia u zamestnávateľa, zloženie BTS, úlohy, rozsah činností, kompetencie, povinnosti pri výkone
 • Bezpečnostný technik – všeobecné požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti bezpečnostného technika, náplň práce bezpečnostného technika, kompetencie
 • Odborná príprava v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov (ako sa organizuje, koľko trvá, čo je jej obsahom a ďalšie informácie)

 

 

10:30 – 12:00

Získanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika od 1.1.2023

Lektor: Ing. Stanislav Krajňák, PhD.

 

 1. Bezpečnostný technik od 1.1.2023
 • Kto sa môže stať bezpečnostným technikom, aké sú podmienky získania osvedčenia?
 • Ako podať žiadosť o osvedčenie bezpečnostného technika, čo má žiadosť obsahovať?
 • Ako prebieha skúška bezpečnostného technika, čo je obsahom skúšky?
 • Platnosť osvedčenia bezpečnostného technika
 • Kedy môže Národný inšpektorát práce odobrať osvedčenie bezpečnostného technika, aké sú podmienky opätovného získania osvedčenia?

 

 1. Činnosť BT a ABT, ktorý má osvedčenie vydané pred 1. januárom 2023
 • Aká je platnosť osvedčení bezpečnostného technika, ktoré boli vydané pred 1.1 2023?
 • Aké činnosti môže BT, ktorý má osvedčenie vydané pred 1.1 2023 vykonávať a dokedy ich môže vykonávať?
 • Môže zamestnávateľ po 1.1.2023 zabezpečovať vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby osobou s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 1.1.2023?
 • Aká je platnosť osvedčení autorizovaného bezpečnostného technika, ktoré boli vydané pred 1.1 2023?

 

3. Ďalšie informácie k zmenám zákona o BOZP účinným od 1.1.2023

 

OBJEDNÁVKA ZÁZNAMU:

 1. Objednajte si záznam z webinára prihlásením sa a vyplnením prihlasovacích údajov.
 2. Vyplňte údaje o účastníkovi vrátane e-mailovej adresy a fakturačné údaje. Súčasne môžete prihlásiť viac účastníkov.
 3. Po prihlásení Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra, ktorá bude odoslaná na email, ktorý ste uviedli v časti - fakturačné údaje.
 4. Po úhrade zálohovej faktúry každý účastník na svoju e-mailovú adresu dostane e-mail s prihlasovacími údajmi (meno a heslo) do webovej aplikácie.

Prístup do aplikácie je vygenerovaný na 30 kalendárnych dní.

80,00 € bez DPH
96,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP