ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK - PRÍPRAVA NA SKÚŠKY
Semináre

Začiatok:
17.03.2023

Koniec
17.03.2023
Rozsah školenia
9:00 - 14:30
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Ďalšie informácie

Pod záštitou Národného inšpektorátu práceWebinár je určený pre bezpečnostných technikov a pre absolventov odbornej prípravy v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov, ktorí sa budú prihlasovať na skúšku bezpečnostného technika na Národný inšpektorát práce. Webinár organizujeme na základe novely zákona č. 124/2006 Z. z. platnej od 01.01.2023. Príprava na skúšky vychádza z aktuálnych otázok, ktoré zverejňuje Národný inšpektorát práce. 

Lektor:
Ing. Stanislav Krajňák, PhD., Národný inšpektorát práce
Riaditeľ odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci NIP

Národný inšpektorát práce zverejňuje otázky na písomnú a ústnu časť skúšky bezpečnostného technika. Otázky na ústnu časť sú členené do troch okruhov. Z každého okruhu žiadateľ pri skúške odpovedá na jednu otázku.

BONUSY:

  1. Účastníci dostanú softvérovú aplikáciu, pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických cvičných testov aj s vyhodnotením.
  2. Zoznam aktuálnych otázok na písomnú a ústnu časť skúšky bezpečnostného technika
  3. Prezentáciu z webinára

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Webinár je rozdelený do troch blokov, v ktorých Vás lektor postupne  prevedie ústnou a písomnou časťou skúšky, ktorú musia absolvovať bezpečnostní technici a absolventi odbornej prípravy v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov.
Začiatok prednášky: 9:00

1. Časť: 9:00 – 10:30
2. Časť: 11:00 – 12:30
3. Časť: 13:00 – 14:30

Predpokladaný čas ukončenia je 14:30.

Diskusia bude prebiehať prostredníctvom četu.
Vaše otázky do diskusie posielajte mailom na adresu: webinar@besoft.sk do 13.3.2023. Lektor ich v rámci webinára zodpovie.


Organizačné pokyny:
Forma vzdelávania:                 online konferencia - živé vysielanie
Pripojenie:                                Pozvánku a návod na pripojenie Vám odošleme najneskôr 16.3.2023 a po uhradení účastníckeho poplatku
Online prezentácia:             17.3.2023,  8:45 hod.
Rozsah webinára:                    9:00 – 14:30 hod.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť (bankovým prevodom, alebo prevodom) na účet

IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713 Tatra banka, Košice,  BIC: TATR SK BX
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke) 
Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO.  BE – SOFT a. s. je platcom DPH.
Prihláste sa on-line, obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.
Informácie: PhDr. Slávka Šamudovská , mob. 0911 650  749,  e-mail. samudovska@besoft.sk

95,00 € bez DPH
114,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
85,00 € bez DPH
102,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP