DETAIL AKCIE

BALÍK č.3 - Základný kurz bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany + kurz LEKTOR
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
03.10.2022

Koniec
09.12.2022
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
176 hodín + 120 hodín + 100 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Kuzminová Ingrid
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie bezpečnostného technika, Potvrdenie o absolvovaní ZOP TPO, potvrdenie LEKTORA
Ďalšie informácie
Balík č.3 - Základný kurz bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany  +kurz LEKTOR
842,50 € bez DPH
1,011,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP