DETAIL AKCIE

Príprava ku skúškam na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami
Semináre

Začiatok:
18.07.2022

Koniec
18.07.2022
Miesto konania
Iné
online
Rozsah školenia
3 hodiny
Kontaktná osoba
Jana Floryková
0911 650 107
florykova@besoft.sk
Vydaný doklad
nevydáva sa
Ďalšie informácie

Školenie je určené pre každého kto má záujem pracovať v potravinárstve a potrebuje spĺňať požiadavky RÚVZ. Je určené pre osoby a zamestnancov pracujúcich v potravinárstve, ktorí k výkonu svojej práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu. Školenie je určené pre osoby, ktoré nemajú príslušné vzdelanie v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z.. v platnom znení.

Organizačné pokyny:
Forma školenia:            online školenie – MS Teams
                                       
Pozvánku obdržíte 1. pracovný deň pred školením, súčasťou pozvánky
                                        je link na prihlásenie. Potrebné je mať zapnutý PC, kameru a mikrofón.
Účastnícky poplatok:    50,00 € bez DPH, 60,00 € s DPH 20%
Rozsah prípravy:           od 09:00 - 12:00 hod.
Účastnícky poplatok:    je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo
                                        vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713


Variabilný symbol:        číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná
                                       na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol:       uveďte Vaše IČO
                                       BE - SOFT a.s. je platcom DPH

V cene školenia je zahrnuté: študijný materiál

Prihláste sa on-line do 14.7.2022. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra, odoslaná na Váš e-mail.

Informácie: Jana Floryková, tel.: 055 / 720 1619, florykova@bebsoft.sk

                        

50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP