ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Čo má vedieť bezpečnostný technik o VTZ tlakových a plynových? - záznam
Semináre

Rozsah školenia
2,5 hodiny
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Webinár je určený pre  bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť. Cieľom webinára je poskytnúť informácie ako v praxi implementovať právne predpisy BOZP týkajúce sa oblasti vyhradených technických zariadení tlakových a plynových a upriamiť pozornosť na prevenciu a zodpovednosť zamestnávateľa za ich bezpečnosť. V cykle „Čo má vedieť bezpečnostný technik o vyhradených technických zariadeniach“ sme  v minulom roku usporiadali  webinár zameraný na  elektrické a zdvíhacie zariadenia, ktorý si môžete objednať zo záznamu.

Lektori:
Ing. Jozef Kamzík, TI, a.s., ústredný inšpektor TZ
Ing. Matúš Kamzík, TI, a.s., ústredný inšpektor PZ

 

Program webinára:

Základné zákonné požiadavky -  prehľad právnych predpisov v danej problematike

  • Bezpečnosť technických zariadení v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znp.
  • Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
  • Prehľad základných bezpečnostnotechnických požiadaviek technických zariadení uvedených v nariadeniach vlády transponujúce smernice EU
  • Práca s portálom technických  noriem ÚNMS SR

Povinnosti zamestnávateľa –  kúpa, montáž nového stroja a zariadenia, uvedenie do prevádzky, revízia, kontroly 

  • Zásady bezpečnej prevádzky vyhradeného technického zariadenia
  • Požiadavky na konštrukčnú a sprievodnú dokumentáciu, prevádzková dokumentácia, uvádzanie do prevádzky, vykonávanie úradných skúšok, lehoty, požiadavky na prevádzku, odborné prehliadky a skúšky

Vaše otázky do diskusie nám môžete posielať vopred mailom na adresu: webinar@besoft.sk, alebo do chatu počas webinára

OBJEDNÁVKA ZÁZNAMU:

  1. Objednajte si záznam z webinára prihlásením sa a vyplnením prihlasovacích údajov.
  2. Vyplňte údaje o účastníkovi vrátane e-mailovej adresy a fakturačné údaje. Súčasne môžete prihlásiť viac účastníkov.
  3. Po prihlásení Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra, ktorá bude odoslaná na email, ktorý ste uviedli v časti - fakturačné údaje.
  4. Po úhrade zálohovej faktúry každý účastník na svoju e-mailovú adresu dostane e-mail s prihlasovacími údajmi (meno a heslo) do webovej aplikácie.

Prístup do aplikácie je vygenerovaný na 30 kalendárnych dní.

 

 

45,00 € bez DPH
54,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP