ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Kontrola z inšpektorátu práce. Ako prebieha a ako sa máme na kontrolu pripraviť. - záznam
Semináre

Rozsah školenia
2,5 hodiny
Kontaktná osoba
Ing. Martina Renčová
0903 806 673
rencova@besoft.sk
Ďalšie informácie

Kontrola z inšpektorátu práce. Ako prebieha? Ako sa na kontrolu máme pripraviť?
Webinár sa uskutočnil pod záštitou Národného inšpektorátu práce


 

Lektorka: JUDr. Lucia Sabová Danková, Národný inšpektorát práce

Lektorka má bohaté skúsenosti v oblasti práva. Dlhodobo sa venuje poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti , oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v SR a tiež aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Inšpekcia práce je nielen vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie predpisov ale tiež   poskytovanie základných  odborných informácií  v oblasti ochrany práce. V tomto zmysle je cieľom webinára upriamiť pozornosť na to čo musia mať zamestnávatelia pripravené pre prípad kontroly z inšpektorátu práce, oboznámiť ich s právami a povinnosťami v súvislosti s kontrolou.

PROGRAM:

 • Kontrola z inšpektorátu práce – zameranie a účel kontroly u kontrolovaných subjektov:
  • kontrola u zamestnávateľa  
  • kontrola živnostníkov
  • kontrola pri homeoffice
 • Kontrola dodržiavania:
  • pracovnoprávnych predpisov
  • predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Aké sú právomoci a povinnosti inšpektorov práce vyplývajúce zo Zákona o inšpekcii práce?
 • Aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s kontrolou z inšpektorátu práce?
 • Ako prebieha kontrola z inšpektorátu práce u zamestnávateľa  - ohlásenie a zahájenie kontroly, priebeh kontroly
 • Súčinnosť zamestnávateľa pri výkone inšpekcie práce
 • Ktoré dokumenty inšpektori vyžadujú  predložiť pri kontrole ?
 • Záznam a protokol o výsledku inšpekcie práce
 • Ako postupovať pri odvolaní sa, ak zamestnávateľ nesúhlasí s protokolom o výsledku kontroly IP?
 • Opatrenia na odstránenie nedostatkov
 • Sankcie v zmysle zákona o inšpekcii práce
 • Najčastejšie odhalené porušenia predpisov, poznatky a skúsenosti z kontrol IP
 • Diskusia
 

OBJEDNÁVKA ZÁZNAMU:

 1. Objednajte si záznam z webinára prihlásením sa a vyplnením prihlasovacích údajov.
 2. Vyplňte údaje o účastníkovi vrátane e-mailovej adresy a fakturačné údaje. Súčasne môžete prihlásiť viac účastníkov.
 3. Po prihlásení Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra, ktorá bude odoslaná na email, ktorý ste uviedli v časti - fakturačné údaje.
 4. Po úhrade zálohovej faktúry každý účastník na svoju e-mailovú adresu dostane e-mail s prihlasovacími údajmi (meno a heslo) do webovej aplikácie.

Prístup do aplikácie je vygenerovaný na 30 kalendárnych dní.

40,00 € bez DPH
48,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP