DETAIL AKCIE

ENVIRONMENTALISTA KOMPLEXNE - ako sa orientovať vo firme
Semináre

Začiatok:
21.09.2021

Koniec
21.09.2021
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
8.30 - 15.00
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie
 

Počas jedného dňa získate balík aktuálnych a praktických informácií s tematikou
životného prostredia, ktoré Vám pomôžu - príďte a dozviete sa niečo nové :-)


Seminár s tematikou životného prostredia  je našou  „malou školou“ pre environmentalistu a zároveň návodom  – ako sa orientovať vo firme. Seminár  je určený pre zamestnancov, ktorí sú poverení riadením tejto rozsiahlej agendy, manuálom pre environmentalistov začiatočníkov ako začať a nestratiť sa, čiže pre každého, kto si chce urobiť poriadok v agende a nájsť  spoločne na stretnutí súvislosti vo všetkých oblastiach životného prostredia naprieč celou agendou. Zároveň je vhodný pre ľudí, ktorí sa agende venujú dlhšie a potrebujú si agendu nestranným pohľadom „prekopať“ a odstrániť stereotypy v činnosti. Seminár bude komplexný, s návodmi a riešeniami konkrétnych problémov z praxe.

Odborný program je orientovaný na prehľad požiadaviek a hlavných legislatívnych povinností z oblasti životného prostredia v kontexte praxe. Na seminári poskytneme základné praktické návody ako sa „nestratiť“ v záplave zákonov a povinností vo firme.

Odborný program: 

09.00   10.30        Ako sa zorientovať vo firme – prvé kroky 

10.45   12.00         Zákon o odpadoch a súvisiaca legislatíva

                               Zákon o vodách a súvisiaca legislatíva

                               Zákon o ovzduší a súvisiaca legislatíva

 Základné právne požiadavky – súhlasy, rozhodnutia, odpady, vody, ovzdušie

                      12.00   12.30          prestávka

12.30   15.00           Základné právne požiadavky – stavebné konanie,

                               odpady, vody, ovzdušie + modelové situácie

                     15.00   15.30          SOFTVEROVÉ APLIKÁCIE PRE OBLASŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

                                                       DISKUSIA A RIEŠENIE KONKRÉTNYCH OTÁZOK

Lektorka:  

Ing. Zuzana Balková venuje sa poradenstvu v oblasti životného prostredia, špecializuje sa na problematiku odpadového hospodárstva, s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek. Problematikou životného prostredia v priemyselných podnikoch sa zaoberá od roku 1998.  „Stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portál.  Od roku 2010 spracováva pre vydavateľstvo Wolters Kluwer pre časopis „Odpady“ rubriku – Otázky a odpovede. Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom    poskytne základné informácie ako sa orientovať vo firme, aké dokumenty sú súčasťou agendy, praktické návody ako sa „nestratiť“ a usmernenie odkiaľ a ako vlastne začať.

Účastnícky poplatok:         150 € bez DPH;           180  € s DPH (20%)          

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na účet č. IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713, Tatra banka, Košice, BIC: TATR SK BX,  VS: 21092155, alebo číslo Vašej predfaktúry. Špecifický symbol: uveďte IČO Vašej organizácie. BE-SOFT a.s. je platcom DPH.
Prihláste sa on-line. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.  Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

 

Dopravné spojenie:                

  • z Hlavnej železničnej stanice trolejbus 201, prestúpiť na zástavke Saleziáni na električku č. 9,  smer Ružinov
  • z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobusom č. 50, smer Slimák, vystúpiť na zastávke Herlianska OC Retro
  • z centra električka č.  9

Kontaktné osoby:      

PhDr. Anna Dérerová,     tel. 0911 650 622    dererova@besoft.sk

Bc. Denisa Králik Jesenská, tel. 0911 650 655    jesenska@besoft.sk

 

 

150,00 € bez DPH
180,00 € s DPH
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP