ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Riešenie pracovných úrazov v praxi - záznam
Semináre

Rozsah školenia
2,5 hod
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Ďalšie informácie
Ponúkame Vám záznam z webinára na tému BOZP - Aktuálne Odborne a Prakticky s konkrétnymi príkladmi riešenia pracovných úrazov v praxi.

Pod záštitou Národného inšpektorátu práce:

Záznam z webinára je určený najmä bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom, vedúcim zamestnancom, zástupcom zamestnancov pre BOZP a pre všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju profesionálmu úroveň v danej problematike.

Lektorka : Mgr. Katarína Timková, právnička z Národného inšpektorátu práce

 

PROGRAM:

Vysvetlenie základných požiadaviek stanovených právnymi predpismi

 • Zákonník práce, Zákon o BOZP, Zákon o sociálnom poistení

Podrobná analýza pojmu - „Pracovný úraz“ v nadväznosti na súvisiacu Judikatúru

 • Čo je a čo nie je pracovný úraz
 • Čo možno považovať za plnenie pracovných úloh, priamu súvislosť s plnením pracovných úloh, činnosť vykonávanú na príkaz zamestnávateľa
 • Čo možno považovať za úkony potrebné na výkon práce a úkony počas práce zvyčajné alebo potrebné pred začiatkom práce alebo po jej skončení
 • Úrazy pri pracovnej ceste
 • Úraz pri ceste do zamestnania a späť - bližšie informácie, úraz v areáli pri príchode do práce a pod.
 • Úraz pre splnenie pracovných úloh – čo to je ?
 • Akútne zdravotné indispozície na pracovisku (bezvedomie, úpal, infarkt a pod.) – ide o pracovný úraz ?
 • Konkrétne príklady situácií a úrazov u zamestnávateľa s vysvetlením o aký úraz sa jedná a prečo

Špecifiká niektorých úrazov

 • úrazy pri práci z domu (home office, domácke práca, telepráca),
 • úrazy pri zahraničnej služobnej ceste
 • úrazy pri podujatiach organizovaných zamestnávateľom a pod.
 • úraz iných osôb zdržiavajúcich sa na pracovisku zamestnávateľa
  • (ako postupovať pri ich posudzovaní, šetrení)

Postupy a pravidlá u zamestnávateľa

 • Ako si nastaviť postupy a zodpovednosti pri vzniku úrazu u zamestnávateľa
 • Interný predpis u zamestnávateľa – šetrenie pracovných úrazov, zodpovednosti, evidencie, hlásenia (čo má obsahovať)
 • Home office vs. pracovný úraz - nastavenie postupov a zodpovedností
 • Praktické príklady a rady pre riešenie pracovných úrazov u zamestnávateľa

Dôsledky (vrátane trestnoprávnych), zodpovednosti a sankcie pri vzniku pracovných úrazov

 • Dopady a dôsledky pracovných úrazov na zamestnancov a zamestnávateľa
 • Sankcie za nedodržanie povinností týkajúcich sa pracovných úrazov
 • Kompetencie inšpekcie práce
 • Trestnoprávna zodpovednosť (trestný zákon)

Prístup do aplikácie je vygenerovaný na 30 kalendárnych dní.

40,00 € bez DPH
48,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP