ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
DETAIL AKCIE

Novela Zákonníka práce od 1.3.2021 – zmeny v home office - záznam
Semináre

Rozsah školenia
1:45 hod
Kontaktná osoba
PhDr. Ingrid Kuzminová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk
Ďalšie informácie

Ponúkame Vám záznam z webinára k novele Zákonníka práce, ktorá upravuje práva aj povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov pri vykonávaní práce v domácich podmienkach.
Webinár sa uskutočnil pod záštitou Národného inšpektorátu práce:

Lektorka : JUDr. Lucia Sabová Danková, Národný inšpektorát práce

Lektorka má bohaté skúsenosti v oblasti práva. Dlhodobo sa venuje poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v SR a tiež aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.


Obsah:

Základné pojmy, rozdiely

 • Výklad pojmov, definícia a rozdiely, výkon domáckej práce a telepráce, home office v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení
 • Trvalý výkon domáckej práce a telepráca – „trvalý“ home office
 • Príležitostná práca z domu – „dočasný“ home office
 • Aká je platná právna úprava pre miesto výkonu práce mimo pracoviska?

Aké sú zmeny v oblasti domáckej práce? Nové povinnosti v novele zákonníka práce od 1.3.2021

 • Novela, ktorá konkrétnejšie upravuje prácu z domu – informácia o zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Nové práva a povinnosti pre zamestnávateľov a zamestnancov – výklad zmien
 • Obmedzenia na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa
 • Nové povinnosti pre prácu z domu v zahraničí - tzv. „cezhraničný“ home office režim

Dočasný a trvalý výkon práce z domu

 • Kedy uplatniť dočasný a kedy trvalý výkon práce z domu?
 • Za akých podmienok môže zamestnávateľ dohodnúť home office z dôvodu koronakrízy?
 • Môže zamestnávateľ zamestnancovi obmedziť vstup na pracovisko?

Aké sú legislatívne povinnosti zamestnávateľa?

 • Aké pravidlá platia pri práci z domu?
 • Aké sú povinnosti zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce?
 • Aké sú legislatívne povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa BOZP?
 • Povinnosti zamestnávateľa z hľadiska zaistenia BOZP pri práci z domu s využívaním výpočtovej techniky
 • Zodpovednosť za úrazy počas práce z domu, dokazovanie, sankcie
 • Ako môže zamestnávateľ vykonávať kontrolnú činnosť pri home office ?
 • Stravovanie a home office zamestnanca
 • PN a home office zamestnanca

Praktické príklady riešenia problematiky v praxi

 • Nastavenie interných pravidiel a predpisov u zamestnávateľa
 • Poznatky z previerok IP zameraných na preverenie nevyhnutnosti prítomnosti zamestnancov na pracovisku a využitia možnosti zamestnávateľov na nariadenie výkonu práce zamestnancov z domácnosti vykonávaných od 8.2.2021.

 

OBJEDNÁVKA ZÁZNAMU:

 1. Objednajte si záznam z webinára prihlásením sa a vyplnením prihlasovacích údajov.
 2. Vyplňte údaje o účastníkovi vrátane e-mailovej adresy a fakturačné údaje. Súčasne môžete prihlásiť viac účastníkov.
 3. Po prihlásení Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra, ktorá bude odoslaná na email, ktorý ste uviedli v časti - fakturačné údaje.
 4. Po úhrade zálohovej faktúry každý účastník na svoju e-mailovú adresu dostane e-mail s prihlasovacími údajmi (meno a heslo) do webovej aplikácie.

Prístup do aplikácie je vygenerovaný na 30 kalendárnych dní.

25,00 € bez DPH
30,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP