Naše aktivity
Mimopracovné aktivity

Vianočný večierok

Teambuilding 2019

Teambuilding 2017

Vianočný večierok

Pravidelné futbalovice

Sťahovanie košickej pobočky

Prestavba novej pobočky

Teambuilding 2015

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP