E-BTS CENNÍK

Cenník prístupov na informačný portál E-BTS

Cenník prístupu pre 1 používateľa (osobu) na obdobie 12 mesiacov

Sekcia Cena
logo sekcia bozp Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 99,50 €
119,40 € s DPH
logo sekcia opp Ochrana pred požiarmi 99,50 €
119,40 € s DPH
logo sekcia žp Životné prostredie 99,50 €
119,40 € s DPH
logo sekcia co Civilná ochrana 69,50 €
83,40 € s DPH
logo sekcia chemické látky Chemické látky 39,50 €
47,40 € s DPH
logo sekcia riziká Riziká 49,50 €
59,40 € s DPH
logo sekcia testy Testy 39,50 €
47,40 € s DPH
Balík Cena
logo informačného portálu e-bts Komplexný prístup do všetkých sekcií 420,00 €
504,00 € s DPH
V prípade záujmu o zakúpenie prístupu na informačný portál pre väčší počet používateľov Vám na požiadanie vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

Možnosti zliav

  • Študentom škôl, študujúcich odbor bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, alebo environment poskytujeme na zakúpenie prístupu (do sekcií podľa študijného odboru) zľavu 50%. Nárok na zľavu vzniká len študentom, ktorí sa preukážu potvrdením o štúdiu v danom odbore v príslušnom roku. Zľava sa priznáva max. do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa.
kalkulačka a prasiatko
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP